Zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy Noc Naukowców 2012

Zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy Noc Naukowców 2012

[Data: 2011-09-28]

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy Noc Naukowców 2012.

Noc Naukowców jest inicjatywą przeznaczoną dla europejskiego społeczeństwa i mediów, dotyczącą promocji karier naukowych. Inicjatywa ma mieć możliwie najszerszy zakres geograficzny i obejmować jak najwięcej unijnych państw członkowskich oraz krajów stowarzyszonych.

Działania będą przeznaczone dla szerokiego odbiorcy, a zaproszeni naukowcy będą aktywnie współpracować z uczestnikami.

Inicjatywa ma walczyć ze stereotypami dotyczącymi naukowców i ich zawodu oraz podkreślać duże znaczenie pracy naukowców dla społeczeństwa. Innym celem jest informowanie młodych ludzi o możliwościach podjęcia kariery naukowej.

Oficjalne zaproszenie można znaleźć pod adresem:
Dz.U. C 283 z 27.9.2011 oraz link

Uwagi: Przed skontaktowaniem się z Komisją zdecydowanie zaleca się oferentom zapoznanie się z oficjalnym tekstem zaproszenia.

Kategoria: Zaproszenia
Źródło danych: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Referencje dokumentu: Dz.U. C 283 z 27.9.2011.
Indeks tematyczny: Aspekty spoleczne; Koordynacja, wspólpraca; Badania Naukowe

RCN: 33862

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=5&CAT=NEWS&QUERY=0132edaec01e:89cf:20963552&RCN=33862

Related posts

Top