Ból serca articles

Ból

Ból

Ból (łac. – dolor, gr. – algos, odyne) – wg. Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu to subiektywne przykre wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Należy podkreślić, że ból jest odczuciem subiektywnym, …

Top