Chirurgia articles

Chirurgia

Chirurgia

Chirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się operacyjnym (zabiegowym) leczeniem schorzeń. Jest nauką nadrzędną i zawiera w sobie wiele podspecjalności. Sama nazwa ‘chirurgia’ identyfikowana jest z dziedziną o nazwie ‘chirurgia ogólna’. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak …

Kardiochirurgia

Kardiochirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się chirurgicznym leczeniem schorzeń serca i naczyń krwionośnych.

Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą, zajmującą się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego u dzieci i w życiu płodowym oraz kardiochirurgię dorosłych, skierowaną na leczenie chirurgiczne wad wrodzonych …

Top