Nikotynizm articles

Terapie ukierunkowane molekularnie (terapie celowane)

Terapie ukierunkowane molekularnie (terapie celowane)

Terapie ukierunkowane molekularnie (terapie celowane)

Przełom we wczesnym wykrywaniu raka płuca

Postęp w dziedzinie biologii molekularnej nie pozostaje bez wpływu na możliwości diagnozowania i prognozowania raka płuca. Wykorzystanie specjalistycznego badania czynników epigenetycznych (tj. metylacji wolnego krążącego DNA, oceny ekspresji miRNAs) …

Top