Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie wznowił operacje w klinice kardiochirurgii

Blisko 80 operacji kardiochirurgicznych

Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie wznowił operacje w klinice kardiochirurgii, po trzech latach przerwy. Pierwsze operacje zostały wykonane w sierpniu br. Dotąd wykonano blisko 80 operacji tego typu. Najnowocześniejszy w Polsce pododdział intensywnej terapii i dwie nowe sale operacyjne pozwolą w przyszłości na wykonywanie operacji transplantacji serca.

Zespół kardiochirurgów pracuje pod kierownictwem prof. Kazimierza Suwalskiego.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA wyposażył klinikę kardiochirurgii w nowoczesny sprzęt do leczenia kardiochirurgicznego oraz w dwie nowe sale operacyjne dla pacjentów kardiochirurgii. Na pacjentów oddziału kardiochirurgii czekają 24 łóżka. W skład kliniki kardiochirurgii wchodzi też specjalistyczna poradnia.

Zespołem kardiochirurgii kieruje od trzech miesięcy prof. dr hab. n. med. Kazimierz Suwalski. Kardiochirurdzy przeprowadzają wszystkie operacje, w tym m.in. nowoczesne zabiegi hybrydowe (zabiegi wykonywane wspólnie przez lekarzy dwóch specjalności: kardiologów i kardiochirurgów). Opiekę nad pacjentami objął zespół doświadczonych kardiochirurgów i kardioanestezjologów.

Lekarze wykonują specjalistyczne operacje kardiochirurgiczne, w tym m.in. zabiegi: naczyń wieńcowych, wad nabytych lub wrodzonych serca, zaburzenia rytmu serca. Planowane jest także przywrócenie wykonywanych w szpitalu MSWiA operacji transplantacji serca.

Prof. Kazimierz Suwalski po raz pierwszy w Polsce rozpoczął leczenie operacyjne zaburzeń rytmu u dzieci oraz wykonywał operacje zaburzeń rytmu serca. Wykonał również pierwszą w Polsce i w Europie, a szóstą na świecie operację z wykorzystaniem głębokiej hipotermii do operacyjnego leczenia dużych tętniaków mózgu. Przeprowadził także pierwszą w Polsce operację z zastosowaniem głębokiej hipotermii przy operacyjnym leczeniu raka nerki z przerzutami do serca.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8812/Blisko_80_operacji_kardiochirurgicznych.html

hastagi na stronie:

#kardiochirurgia anin #profesor suwalski

Tags ,

Related posts

Top