Choroby

Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita, IBD Day, 19 maj

Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (IBD Day)
19 maja 2015 r.
? najważniejsze informacje

? Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit (IBD Day) obchodzony jest 19 maja każdego roku. Obchody koordynowane są przez Europejską Federację Stowarzyszeń Crohna
i Colitis Ulcerosa (EFCCA). Uczestniczą w nich organizacje zrzeszające pacjentów z 36 krajów.
? Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) to grupa przewlekłych, postępujących chorób zapalnych przewodu pokarmowego. Najczęstszą z nich jest choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC)
i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG).
? Pomimo postępującego charakteru choroby i zagrażających życiu powikłań, takich jak perforacja jelita, zabiegi chirurgiczne wymagające hospitalizacji, NZJ należą do najmniej znanych chorób zapalnych uwarunkowanych immunologicznie (ang. immune-mediated inflammatory diseases, IMID).2,
? W Europie około 3 miliony osób cierpi z powodu ChLC lub WZJG.
? W Polsce NZJ dotykają około 45 tys. osób
? NZJ najczęściej występują w krajach rozwiniętych i w Europie, zwłaszcza Europie Północnej, a częstość występowania w Europie Południowej i Wschodniej wciąż rośnie.4
? NZJ dotykają osób w każdym wieku, ale najczęściej diagnozowane są u młodych pacjentów w wieku od 15 do 35 lat.2
? NZJ mają znaczący wpływ na jakość życia pacjentów, generują również poważne skutki dla systemu opieki zdrowotnej.2
? W miarę postępowania choroby pacjenci mogą również mieć problemy
z utrzymaniem pracy, zmniejsza się ich produktywność.
? ChLC jest szczególnie trudna dla dzieci, ponieważ schorzenie ma destrukcyjny wpływ na organizm w kluczowym okresie rozwoju społecznego i fizycznego
(w tym hamowanie wzrostu). ,

Przypisy:

Strona internetowa Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelita. http://www.worldibdday.org/aboutus.html Strona odwiedzona 26 marca 2015 r.

The facts about inflammatory bowel diseases. Strona internetowa Crohn?s and Colitis Foundation of America. http://www.ccfa.org/assets/pdfs/ibdfactbook.pdf Strona odwiedzona 26 marca 2015 r.

Ghosh S. Looking beyond symptom relief: evolution of mucosal healing in inflammatory bowel disease. Therap Adv Gastroenterol. 2011; 4(2): 129?143.

Burisch J, Jess T, Martinato M, et al. The burden of inflammatory bowel disease in Europe. Journal of Crohn?s and Colitis. 2013;7(4):322?37.

Cohen RD, Rizzo J, Yang M, et al. High risk of leaving the workforce in U.S. employees with ulcerative colitis [abstrakt]. ECCO Annual Congress. 2013.

Mackner, L, Sisson, D, Crandall, W. Review: psychosocial issues in pediatric inflammatory bowel disease. J. Pediatr Psychol. 2003; 29(4): 243?257.

Hill R, Lewindon P, Muir R, et al. Quality of life in children with Crohn?s disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2010;51(1):35?40.
PLNPS150100

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_07

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_08

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_01

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_02

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_03

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_04

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_05

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_06

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy