Choroby

Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita, IBD Day, 19 maj

Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita, IBD Day, 19 maj
Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (IBD Day) 19 maja 2015 r. ? najważniejsze informacje ? Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit (IBD Day) obchodzony jest 19

Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (IBD Day)
19 maja 2015 r.
? najważniejsze informacje

? Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit (IBD Day) obchodzony jest 19 maja każdego roku. Obchody koordynowane są przez Europejską Federację Stowarzyszeń Crohna
i Colitis Ulcerosa (EFCCA). Uczestniczą w nich organizacje zrzeszające pacjentów z 36 krajów.
? Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) to grupa przewlekłych, postępujących chorób zapalnych przewodu pokarmowego. Najczęstszą z nich jest choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC)
i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG).
? Pomimo postępującego charakteru choroby i zagrażających życiu powikłań, takich jak perforacja jelita, zabiegi chirurgiczne wymagające hospitalizacji, NZJ należą do najmniej znanych chorób zapalnych uwarunkowanych immunologicznie (ang. immune-mediated inflammatory diseases, IMID).2,
? W Europie około 3 miliony osób cierpi z powodu ChLC lub WZJG.
? W Polsce NZJ dotykają około 45 tys. osób
? NZJ najczęściej występują w krajach rozwiniętych i w Europie, zwłaszcza Europie Północnej, a częstość występowania w Europie Południowej i Wschodniej wciąż rośnie.4
? NZJ dotykają osób w każdym wieku, ale najczęściej diagnozowane są u młodych pacjentów w wieku od 15 do 35 lat.2
? NZJ mają znaczący wpływ na jakość życia pacjentów, generują również poważne skutki dla systemu opieki zdrowotnej.2
? W miarę postępowania choroby pacjenci mogą również mieć problemy
z utrzymaniem pracy, zmniejsza się ich produktywność.
? ChLC jest szczególnie trudna dla dzieci, ponieważ schorzenie ma destrukcyjny wpływ na organizm w kluczowym okresie rozwoju społecznego i fizycznego
(w tym hamowanie wzrostu). ,

Przypisy:

Strona internetowa Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelita. http://www.worldibdday.org/aboutus.html Strona odwiedzona 26 marca 2015 r.

The facts about inflammatory bowel diseases. Strona internetowa Crohn?s and Colitis Foundation of America. http://www.ccfa.org/assets/pdfs/ibdfactbook.pdf Strona odwiedzona 26 marca 2015 r.

Ghosh S. Looking beyond symptom relief: evolution of mucosal healing in inflammatory bowel disease. Therap Adv Gastroenterol. 2011; 4(2): 129?143.

A to już wiesz?  Jakie szczepienia na Malarię? Czy wiesz że Malaria jest główną, zakaźną przyczyną śmierci osób podróżujących do tropiku?

Burisch J, Jess T, Martinato M, et al. The burden of inflammatory bowel disease in Europe. Journal of Crohn?s and Colitis. 2013;7(4):322?37.

Cohen RD, Rizzo J, Yang M, et al. High risk of leaving the workforce in U.S. employees with ulcerative colitis [abstrakt]. ECCO Annual Congress. 2013.

Mackner, L, Sisson, D, Crandall, W. Review: psychosocial issues in pediatric inflammatory bowel disease. J. Pediatr Psychol. 2003; 29(4): 243?257.

Hill R, Lewindon P, Muir R, et al. Quality of life in children with Crohn?s disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2010;51(1):35?40.
PLNPS150100

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_07

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_08

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_01

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_02

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_03

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_04

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_05

Nieswoiste zapalenie jelit - infografika_20150514_06

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy