Tag Archives: EKG

What Does It Mean When You Feel Your Heart Skip But Then You Automatically Cough At The Same Time?

What Does It Mean When You Feel Your Heart Skip But Then You Automatically Cough At The Same Time?

Sometimes, my heart will skip a beat (and yes I have been told I have a heart murmur but it is nothing serious) and I will automatically cough. I have had stress tests in the past, EKG’s, etc and even …

Monitorowanie pracy serca jedną z podstawowych zasad organizacji opieki nad noworodkiem wymagającym intensywnego nadzoru

W 2011 roku przyszło na świat blisko 400 tys. noworodków. Niestety stale utrzymujący się wysoki wskaźnik wcześniactwa i wad wrodzonych powoduje ilościowy wzrost liczby leczonych noworodków w oddziałach neonatologicznych i intensywnej terapii noworodka*. Na szczęście, dzięki wysokiej jakości technologiom oddziały

Top