Tag Archives: IPF

Idiopatyczne włóknienie płuc – ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF – IPF World Week

Idiopatyczne włóknienie płuc – ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF – IPF World Week

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 05.10.2015 r.

Idiopatyczne włóknienie płuc

Idiopatyczne włóknienie płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) to choroba należąca do tzw. chorób rzadkich, w której śmiertelność jest wyższa niż w przypadku wielu nowotworów złośliwych, takich jak rak piersi, jajnika czy …

Top