Tag Archives: low energy

Uno studio finanziato dall’UE migliora le cure delle malattie cardiache

Uno studio finanziato dall’UE migliora le cure delle malattie cardiache

Uno studio finanziato dall’UE migliora le cure delle malattie cardiache

[Data: 2011-07-15]

Un team internazionale di scienziati finanziati dall’UE ha sviluppato un nuovo metodo a bassa energia per curare la mortale aritmia cardiaca, un gruppo di malattie caratterizzate da un’attivit? …

Treating heart conditions boosted by EU-funded study

Treating heart conditions boosted by EU-funded study

[Date: 2011-07-15]

An international team of EU-funded scientists has developed a new low-energy method for treating life-threatening cardiac arrhythmia, a group of conditions characterised by irregular electrical activity in the heart.

With a …

projekt wspomagania leczenie chorób serca

Unijny projekt wspomaga leczenie chorób serca

[Data: 2011-07-15]

Międzynarodowy zespół naukowców finansowany ze środków unijnych opracował nową, niskoenergetyczną metodę leczenia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca, grupy schorzeń charakteryzujących się nieregularną aktywnością elektryczną serca.

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 12 mln EUR …

Top