Tag Archives: uniwersytetu

Badania pokazują powiązanie między mózgiem przodka a ewolucją

Badania pokazują powiązanie między mózgiem przodka a ewolucją

Badania pokazują powiązanie między mózgiem przodka a ewolucją

[Data: 2011-10-03]

Biologowie przyznają, że pojawienie się pełnych szczęk odgrywa zasadniczą rolę w historii naszej ewolucji, niemniej do tej pory nie byli w stanie udowodnić tego na podstawie skamielin. Międzynarodowy zespół naukowców …

Znaleziono gen odpowiedzialny za przewlekły ból

Naukowcy z Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa odkryli gen odpowiedzialny za kontrolowanie bólu przewlekłego. Opublikowane w czasopiśmie Science odkrycie otwiera drogę do nowych możliwości blokowania substancjami leczniczymi białka wytwarzanego przez gen w celu zwalczania bólu przewlekłego. Badanie było częściowo finansowane w …

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

2011-09-01 Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Notatka prasowa

Świat medycyny w walce z nowotworami układu krwiotwórczego

Lekarze opowiedzą o postępach w badaniach klinicznych i dostępie do
nowoczesnych terapii hematoonkologicznych podczas XXIV Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
Spotkanie specjalistów z …

Top