Tag Archives: wiat

Badania pokazują powiązanie między mózgiem przodka a ewolucją

Badania pokazują powiązanie między mózgiem przodka a ewolucją

Badania pokazują powiązanie między mózgiem przodka a ewolucją

[Data: 2011-10-03]

Biologowie przyznają, że pojawienie się pełnych szczęk odgrywa zasadniczą rolę w historii naszej ewolucji, niemniej do tej pory nie byli w stanie udowodnić tego na podstawie skamielin. Międzynarodowy zespół naukowców …

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

2011-09-01 Mundipharma Polska Sp. z o.o.

Notatka prasowa

Świat medycyny w walce z nowotworami układu krwiotwórczego

Lekarze opowiedzą o postępach w badaniach klinicznych i dostępie do
nowoczesnych terapii hematoonkologicznych podczas XXIV Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
Spotkanie specjalistów z …

Przyczyny zawału serca

Do zawału mięśnia sercowego najczęściej dochodzi na tle miażdżycy tętnic wieńcowych w przebiegu choroby wieńcowej (często utożsamianej z chorobą niedokrwienną serca). Ognisko miażdżycy w ścianie tętnicy wieńcowej nazywane jest blaszką miażdżycową. Powoduje ona zwężenie światła tego naczynia i ograniczenie przepływu …

Top