Kardiochirurgia

Kardiochirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się chirurgicznym leczeniem schorzeń serca i naczyń krwionośnych.

Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą, zajmującą się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego u dzieci i w życiu płodowym oraz kardiochirurgię dorosłych, skierowaną na leczenie chirurgiczne wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej dorosłych.

Na pograniczu wspomnianych kierunków rozwoju kardiochirurgii stoi kardiochirurgia transplantacyjna zajmująca się przeszczepianiem serca, jak również równoczasowym przeszczepem serca i płuca lub obu płuc.

Kardiochirurgia jest podspecjalizacją chirurgii.

Źródło: wikipedia.org

Tags , , ,

Related posts

Top